Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

ImageΟ όρος «μετουσίωση» συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταβολή του κρασιού και του ψωμιού στη Θεία Ευχαριστία. Παρόλο που τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν κάποια ορατή αλλαγή ή μετατροπή στη γεύση, θεωρούνται (κυρίως από την Καθολική και την Ορθόδοξη εκκλησία) ότι μεταμορφώνονται στο πραγματικό αίμα και σώμα του Χριστού.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ιδιαίτερη επιστροφή στον κεντρικό ρόλο της Θείας Ευχαριστίας από διάφορους θεολόγους και, δυστυχώς, καταφέρνει να επισκιάζει το σημείο που, κατά τη γνώμη μου, είναι ο τόπος όπου η μετουσίωση λαμβάνει χώρα.

Αυτό είναι το σημείο του χριστιανικού κηρύγματος. Με τη λέξη «κήρυγμα» δεν εννοώ απλά αυτά που λέγονται από άμβωνος κάθε Κυριακή πρωί, αν και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Μιλάω γενικά για τη χριστιανική διακήρυξη της πραγματικής παρουσίας του Χριστού μέσα στον παρόν μας, εδώ και τώρα (κατά τον Bultmann).

Ξεκινώντας από τη Γένεση 1 βλέπουμε ότι η πρώτη αλλαγή «ουσίας» γίνεται με το κήρυγμα, δηλαδή με μια πρόσκληση σε ύπαρξη ή μια προσταγή. Η ακοή παραμένει για τον Ισραήλ η θεμελιακή αίσθηση που φέρνει ζωή και η παρουσία του Θεού βιώνεται με την ακοή, ενάντια στην αίσθηση της όρασης (βλ. Δευτερονόμιο, κεφ. 4). Η πρώτη ακοή στο όρος Σινά αναβιώνεται με το κήρυγμα του Μωυσή και των προφητών που τον διαδέχονται. Ιδιαίτερα στον Ησαΐα, η αγγελία, το ευαγγέλιο, σημαίνει την μετατροπή της δημιουργίας – τα πόδια που φέρνουν τα καλά νέα, τη φωνή που βοά στην έρημο και το άκουσμα του σωτηριακού γεγονότος: «Τίς ἐπίστευσεν εἰς τὸ κήρυγμα ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων τοῦ Κυρίου εἰς τίνα ἀπεκαλύφθη;» (Ησα 53:1)

Ο λόγος ακούγεται ο ίδιος σε όλους⋅ δεν υπάρχει το εξωτερικό γνώρισμα με το οποίο διακρίνεται η μετουσίωσή του. Παρόλα αυτά το κήρυγμα αποτελεί την ίδια τη σωτήρια παρουσία που παράγει την εξ’ ακοής πίστη. Το κήρυγμα μπορεί να υποβιβαστεί σε απλές λέξεις ή μπορεί να είναι η ιστορική συνάντηση στο παρόν με τον ίδιο τον Χριστό, τον αιώνιο Λόγο.

Όποια αντίληψη ή άποψη κι αν έχεις για τη μετουσίωση και αν πράγματι υπάρχει κάτι το οποίο να μετουσιώνεται και να παράγει ορατή αλλαγή σε ανθρώπους είναι πρωτίστως το κήρυγμα του Χριστού.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s